“”Ο στόχος μου σαν ζωγράφος είναι να δημιουργήσω τα αισθήματα των ανθρώπων μου είτε είναι κοντινοί μου άνθρωποι είτε είναι άγνωστοι, χρησιμοποιώντας ένα υλικό το οποίο χρησιμοποίησαν αρκετοί ζωγράφοι. Αίσθημα.  Λυπητερό, χαρούμενο. Η πόρτα της ψυχής ενός ανθρώπου πιστεύω είναι τα μάτια. Μέσα στα μάτια κρύβονται μυστικά και αισθήματα, που δύσκολα φαίνονται στο γυμνό μάτι. Ο στόχος μου είναι η απελευθέρωση αυτών των πραγμάτων.  (Lakis Christofidis) “.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*